Üks vana kiri

[singlepic id=1104 w=320 h=240 float=left]Leidsin arvutist ühe vana märgukirja, mille kunagi kokku sättisin ja postitasin. Tekkis seos e-kirjaga [JKA] mõtleme veel, N 4.04.2013 23:02.

Ehk on põhjust meenutada 9 aasta taguseid mõtteid, kui palju siis ikkagi on vett merre voolanud.  Ja ehk on kellegile innustuseks, vastu vaidlemiseks või muidu jauramiseks kasulik!

!

teema:        jk alpiklubi

kuupäev:   27.04.2004

cc:

Tere Jaan,

Kuigi ma ei ole JK Alpinismiklubi liige, loen ennast lähedalseisvaks isikuks ja elan kaasa klubi kordaminekutele ja tegemistele. Seega seoses Klubi tänase üldkoosolekuga ja Sinu klubilistis esitatud palvega, panen mõned arvamused paberile sulle ja vajadusel ka teistele mõtlemiseks ja aruteluks. Paljud seisukohad võivad tunduda triviaalsed ning lihtsustatud, kuid alati selleks, et minna edasi tuleb vaadata tagasi põhitõdede juurde. Paljuski ei ole arvamustes uut, kuid loodan et leiad innustust.

Võtan seisukoha, et hetkel on JK Alpiklubi klubiline tegevus mõneti ebaaktiivne, seda arvan tulenevalt klubiliste kooskäimiste sagedustest, ühistreeningute arvust, klubiliikmete entusiasmist klubi esindamisel Eesti sisestel ja välistel üritustel, arendusprojektide vähesusest ja põhikoormuse laskumisest Sinu õlule.

Soovisid nägemuse Klubi tegevuse kohta kuni aastani 2006, sh arvamused ja ettepanekud: koolist, õppereisidest, võistlustest, klubi kodukast, tööst algajatega, meelelahutuste, organiseerimistest, klubi reklaamist jms.

Kodulehel viitate, miks käite koos ja mis on klubi eesmärgid tulenevalt põhikirjast. Vastuvaidlematult on eesmärgid ja põhjused õiged, kas piisavad?

Esmatähtsaks pean klubilise liikumise puhul liikmete soovi teostada ja saavutada samas tegevusvaldkonnas mingisuguseid ühtseid eesmärke. Sealjuures üheks olulisemaks komponendiks õige inimkooslus, st meeldiv ja arendav seltskond, mis liigub neid huvitavas suunas.

Klubisse kuulub väheke alla 60 inimese, mis on suur hulk kui silmas pidada, kui erineva taustaga oma igapäeva tegevuses Klubiliikmed on. Selline kooslus peaks andma ühisjõu ehk sünergia. Ühisjõud ei teki muidu kui kõik osalised on sellest huvitatud.

Põhiküsimuseed ongi:

Miks klubi tegutseb?

Mis on tegevuse eesmärgid?

Kuidas neid saavutada?

ALUS

Klubi keskendub alpinismile, mis on Eesti tingimustes mõneti pretensioonikas ja väga kitsas tegevusvaldkond. Alpinism on looduses liikumise viis. Teeksin ettepaneku mõelda klubilise tegevuse laiemale alusele, mis võiks Klubiliikmeid ühte liita. Arvan, et klubi põhieesmärgiks peaks olema loodushuvi ja looduses liikumise propageerimine, millest olulisim osa oleks keskendumine mägironimisele. Kõrvale ei tohi jätta mägimatkamist ja matkamist, kui looduses liikumise viisi üldse. Propageerides matkamist suurendab Klubi isikute ringi kes võiksid pühenduda lõpptulemisena mägironimisele (alpinismile).

Klubi peaks toetama igasugust looduses liikumise viisi nii sõnas kui teos. Ehk pakkuma abi nt. reisikava koostamisel, kaardimaterjalide osas, hiljem peaks iga Klubiliige osavõtnuna üritusest seda ka teiste Klubiliikmetega jagama.

KLUBILIIKMED

Alpiklubi juhatuse kohustus on rakendada Klubiliikmeid tegevusse klubi eesmärkide saavutamiseks. Juhatus võiks määrata võtmeisikud valdkondade osas, kes millega tegeleb, ei pea olema juhatuse liikmed, nt Meedia, Varustus, Klubiruumid. Ehk väga erineva taustaga Klubiliikmed omavad väga palju kasulikku teavet ja oskusi klubi jaoks, mille jagamine tuleb neile teha naudinguks.

Klubiliikmed on jaotatud mõneti kunstlikult algajateks ja tegijateks, mis ei ole kohane. Kõik, kes on klubiliikmed on selle klubi väärilised. Klubiliikmete seast peaks välja kasvama juhendajaid-instruktoreid. Seda võib alustada lihtsamast köietööjuhendaja ja kaljuronimise juhendajate väljaõppest, alustuseks võib teenust ka sisse osta.  Kvaliteetsete Klubiliikmetest (sertifitseeritud) isikute olemasolul on nad ka finantsallikaks klubile.

Klubiliikmed on enamikus täiskasvanud, klubi peaks suunama oma tähelepanu rohkem tööle noortega.

MÄED

Klubil on välja kujunenud ja aasta-aastalt laienenud erinevates mägedes käimise võimalused. Väga positiivne, kuid klubi vajab mägironimise edendamiseks ettevaatavat tugevat tegevuskava, mis võiks näiteks sisaldada väga pikaajalisi ja kõrgeid eesmärke nt. Lumeleopardi programm, Esmavallutused (Hiina), Mägironimisliidu loomine selle UIAA liikmeks asumine, alpinismi instruktorite koolitusprogramm.

Treeningud, klubi peaks tunnustama ja võtma ette jõupingutusi ühistreeningute korraldamiseks ja seda mitte ainult mägironimise alal, vaid ka üldist füüsilist võimekust tõstvalt (jalgpall, rattasõit jne.)

VÕISTLUSED

Klubi korraldab päästetööde võistlust ja jääronimise võistlust, mis on äärmiselt vajalikud tehniliste oskuste arendamiseks ja kinnistamiseks. Klubi peaks leidma ka teisi väljundeid võistluste korraldamisel, mis võiksid toimuda seeriavõistlustena. Nii võiks näiteks täita senini tühja koha tehnilise jääronimise (raskusronimine) vallas, samuti võiks mõelda lihtsamate matkatakistus ja selgitus võistluste korraldamisele linnainimestele. Osaleda seiklusspordivõistluste korraldamisel või korraldada neid ise. See annab klubile rahalist tuge ja tuntust. Mõelda võiks taoliste võistluste korraldamisest koolilastele.

MEEDIASUHTLUS

Klubi vajab konkreetset ja detailset meediasuhtluse programmi, sh. kindlaks määrata missugustel üritustele klubi soovib toetust anda inimressursi osas, missuguseid ise korraldada ja missugustest osa võtta. Luua meedia sündmusi.

Minule teadaolevalt kuulub Klubiliikmete hulka elukutselisi PR-inimesi kes võivad valdkonnaga tegeleda.

KLUBI PUBLIKATSIOONID

Klubi peaks mõtlema oma rahalise olukorra tugevdamisele välja andes erinevaid publikatsioone. Võivad olla täiesti suunatud nt. üliõpilastele mingisuguse teatud kindla maruruudi osas (odavad), kalendrid, pildiraamatud jne.

KLUBI KODULEHEKÜLG

Kodulehekülg on väga hea kujunduse ja sisuga, ometigi jääb puudu dünaamikast, seda eriti pildimaterjali ja reisiülevaadete osas. Reisiülevaated võivad sisaldada ka matku Eestis jne.

SPONSORLUS

Klubi vajab pika-ajalisi sponsorsuhteid, Klubile vääriliste organisatsioonidega, sponsoreid tuleb pidevalt “toita” ja informeerida. Klubi peaks aktiivselt sisenema valdkondadesse, millele on võimalik taotleda EL ja riikliku või kohaliku omavalitsuse toetusi.

Kokkuvõtvad ETTEPANEKUD

  1. Formuleerida klubi missioon (mida klubiliikmed endas kannavad ja mida soovivada teistele edasi anda), Visioon (ideaalpilt kuidas seda teha, lühisõnaliselt), leppida kokku 3-5 strateegilist peamist eesmärki mida saavutada aastate 2004-2006 jooksul,
  2. Formuleerida klubitegevus laiapõhjalisemana, mitte ainult alpinism, vaid mägironimine, mägimatkamine, matkamine
  3. Kasutada ära Klubiliikmetest tulenevat ühisjõudu – tuleneb otseselt klubi juhatuse aktiivsusest igapäevases suhtluses Klubiliikmetega. Klubiliige peaks võtma rohkem vastutust, kui aastamaks,
  4. Tegeleda aktiivselt klubiruumide arendamise, kooskäimise koha väljatöötamisega, sh. oleks klubil vaja oma õpperada või ronimiseseina – vajab konkreetset projektijuhtimist ja isikuid kes klubiseesvastutavad asja eest ja ajavad teemat.
  5. Klubi vajab tegevuskava instruktorite kasvatamiseks.
  6. Klubi vajab tegevuskava kuhu soovib jõuda. Klubi juhatusel peaks olema selge arusaam mida ja kelle jaoks arendatakse, ning sellest ka klubiliikmeid teavitama, mitte ainult e-posti kaudu, vaid ka rutiinsetel koosolekutel.

Jaan asi mida ajad on õige ja hea, jaksu koosolekuks ning inimeste innustamiseks.

Kristjan-Erik”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga