Lahendusi ülesannetele EMV 2014

Juhend on avalikuks tehtud. Missugused on pakkumised kõige vähem liigutusi ja varustust nõudvale lahendusel??

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Roodeni PUSA 1

Kinnitatud Eesti Matkaliidu juhatuses aprill 2014
1
Lisa 2. A-klass, TRASS „TÖÖ SEONGUTES“
Kuna viimaste aastate meistrivõistlustel on situatsioonülesandeid harva korrektselt kontrollaja sees läbi tehtud, siis on sel aastal võistluste üheks trassiks taas klassikalised seongu ülesanded.
ÜLESANNE „A“ legend:
Seong ronib ühe köie top-rope rada. Marsruudi ülaosas tõmbab ronija seinalt lahti suure kivilahmaka, mis vigastab ronijat ja alla kukkumisel ka köit paar meetrit allpool julgestuskätt. Seongu ülesanne on raskelt vigastatud ronija alla lasta. “Läheduses viibinud teistelt ronijatelt” saad laenata teist köit. Ülesanne on lõppenud kui vigastatud ronija on all ja varustus on trassilt eemaldatud.
ÜLESANNE „B“ legend:
Esironija liigub pikal horisontaalsel traaversil, paneb vahepunkte ja liigub edasi. Ühel hetkel kukub lahti ning vigastab end raskelt ja jääb rippuma. Seongu ülesandeks on kannatanu päästmine ja laskumise organiseerimine. Ülesanne on lõppenud kui seong on laskunud alla ja varustus on trassilt eemaldatud.
ÜLESANNE „C“ legend:PRI_5751
Esironija tõuseb altjulgestuses ronimisseinal. Ühel hetkel kukub esironija lahti ja vigastab ennast, jääb rippu ja muutub raskelt kannatanuks. Seongu ülesanne on vinnata kannatanu esmalt ülemisse jaama ja seejärel organiseerida laskumine kannatanuga. Ülesanne on lõppenud kui seong on laskunud alla ja varustus on trassilt eemaldatud.
ÜLESANNE „D“ legend:
Esimene ronija tõuseb altjulgestuses ronimisseinal, jõuab järgmisesse jaama ning asub kaaslast järgi julgestama. Teine ronija alustab ronimist, ent kukub siis lahti, vigastab end ja jääb rippu (muutub raskelt kannatanuks). Seongu ülesanne on vinnata kannatanu esmalt ülemisse jaama ja seejärel organiseerida laskumine kannatanuga. Ülesanne on lõppenud kui seong on laskunud alla ja varustus on trassilt eemaldatud.468
Lisamärkused trassi “töö seongutes kohta”:
1. Seongud ja esironijad loositakse vahetult enne starti.
2. Altjulgestuses ronimisel on kohustuslik lisaks kohtuniku julgestus.
3. Vahepunktide kaugused tõusul ei tohi olla harvemini kui 3m.
4. Mõlemad võistlejad peavad läbima kõiki jaamu.
5. Trass koosneb mitmest etapist, võimalik on rollide vahetused trassi etappidel
6. Kogu trassil kehtib nõue „raskelt kannatanule“ – jalgade kasutamine (s.t. liikumine, toetamine, lükkamine) ning kätega aitamine on keelatud.
8. Kannatanule on kõikidel etappidel lisaks kohtuniku julgestus.
9. Kasutama peab reaalseid julgestusvõtteid.
10. Ülesandele on kehtestatud kontrollaaeg (täpsustatakse trassi tutvustamisel).
11. Seongul on kasutada üks köis (v.a. kui ülesandes on määratud teisiti)
12. Kohtunikel on õigus määrata täiendavaid piiranguid trassi läbimisele või kasutatavale varustusele, mis tehakse teatavaks hiljemalt trassi tutvustamisel.

Mõned kiired mõtted ülesannete formuleeringute kohta:

Tundub, et ülesande A puhul võib kannatanu alla lasta, st ei pea laskuma koos kannatanuga. B puhul peab organiseerima laskumise, ka ei räägita koos laskumisest.

C ja D koos laskumine.

i) millegipärast tundub, et ülesanne B on kõige lihtsam. Kuigi ka C-l on lahendus identne kuni ülesse vinnamiseni.

ii) kõik ülesanded sh ka esimene on lahendatavad ühe köiega (sõltub muidugi köe pikkusest) ja  tundub, et võtmeks on üks mõnus repsakas nn UIAA sõlmega ja see et laskumine võib toimuda ka muul viisli kui topeltköiel.

2 Comments on “Lahendusi ülesannetele EMV 2014”

  1. Noo see on interaktiivne sait! Hr Holmberg ainult pobises, et 5 minutit läheb olukorra lahendamiseks veski seinal…
    Kas ka teistel on nii jõulisi lähenemisnurki huvitab mind.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga