RONIMISJOOKS 2010

 NimiStardiaegDistantsTrahvidTulemus
1Viljar Grauen0:24:001:01:050:00:000:37:05
2Andres Hiiemäe0:12:000:51:000:00:000:39:00
3Erkki Aadli2:15:002:54:180:00:000:39:18
4Allan Valge2:51:003:31:330:00:000:40:33
5Sven Oja2:03:002:42:260:02:000:41:26
6Priit Joosu0:00:000:41:330:00:000:41:33
7Priit Simson2:39:003:21:120:00:000:42:12
8Madis Reinumägi2:27:003:13:380:00:000:46:38
9Meelis Luukas3:39:004:27:280:00:000:48:28
10Peteri Grauen1:06:001:52:330:02:000:48:33
11Lauri Ehrenpreis3:51:004:38:170:02:000:49:17
12Johannes Vind0:48:001:37:230:00:000:49:23
13Timo Talvik3:15:004:04:400:00:000:49:40
14Tõnu Põld3:03:003:57:530:00:000:54:53
15Merili Simmer1:10:002:05:300:00:000:55:30
16Annemai Märtson1:34:002:39:060:00:001:05:06
17Piret Värnomasing1:22:002:29:200:00:001:07:20
18Andres Rootalu3:27:004:56:080:02:001:31:08
19Taavi Mikker0:36:000:00:000:00:00katk

ALPINISM.EE RONIMISJOOKS

1.      EESMÄRK JA ÜLESANDED

Treening-laupäevaku eesmärgiks on luua vahetu füüsilise ja vaimse stressi olukord ning lahendada selle käigus mägironimisel võimalikke ettetulevaid olukordi. Trass läbitakse  ajavõtuga. Laupäevak on mõeldud kõigile, kellel on olemas eelnev kokkupuude mägironimise ja selle tehniliste võtetega. Vaja läheb algteadmisi kalju- ja jääronimisest ning köietehnikast. Trassi läbimine pakub võimaluse valmistuda mägedesse minekuks. Treening-laupäevaku käigus lahendatavad ülesanded on loodud viisil, mis võimaldavad osavõtjatel neid korduvalt läbida ning võrrelda ajavõtu kaudu oma füüsilist ning tehnilist arengut.

2.      TREENING-LAUPÄEVAKU AEG JA KOHT

Treening-laupäevak toimub 20. novembril 2010 Astangul algusega kell 11. Trassi tutvustatakse kell 10:30.

3.      LÄBIVIIJA JA JUHTIMINE

Treening-laupäevaku viib läbi Matkamise ja Mägironimise Edendamise Klubi MTÜ. Info ja eelnev registreerimine Priit Joosu priit.joosu@gmail.com, tel 5164180 või Siim Kadak siim@skaib.ee.

4.      TEGEVUSED

4.1.  Osalejad lähevad rajale üksikstardist.

4.2.  Trass läbitakse katkematu ajavõtuga.

4.3.  Kõik alpinismitehnilised elemendid tuleb nii “nagu päris”, näiteks laskumisel peab haarav olema võimeline haarama jne.

4.4.  Arvestust peetakse eraldi naiste ja meeste osas.

4.5.  Trassi kirjeldus:

I etapp – kummiga jooks 2,1 km (joonisel punane rada)

Mehed lohistavad enda järel kahte ja naised ühte kummi. Kummid on korraldajate poolt varustatud kinnituskohtadega. Arvatav trassi läbimise aeg on umbes 14-25 minutit sõltuvalt, kas osaleja kõnnib või jookseb. Etapi eesmärk on viia osaleja füüsiline konditsioon stressiläveni, mis simuleerib tõusu.

II etapp – kaljuronimine ja laskumine (joonisel põhironimiskoht)

Kaljuronimise rada kulgeb mööda Astangu põhironimiskoha kõige lihtsamat pragu ja paikneb seina keskosas. Ronimisalale ei kohaldata piiranguid. Korraldajad võivad lisaelemendina kaljuronimisele kasutada  nelja kuni viite fikseeritud  julgestuspunkti, millesse tuleb klikkida „altjulgestust simuleeriv köis”. Köis tuleb sõlmega vöösse siduda. Ülemisele kaljuservale jõudes võib osaleja end kinnitada  julgestusköide. Seejärel paneb ennast laskumisköiele (haarav + laskumisvahend) ja sõidab alla. Kõik laskumised toimuvad kinnastes! Tegevused toimuvad kohtuniku julgestuses. Orienteeruv läbimisaeg on 2–12 min.

III etapp – haaratsiga tõus ja laskumine

Tegevus toimub sama seina vasakpoolses osas. Põhimõtted on samad mis II-l etapil. Kasutades tõusul üht haaratsit peab vahendi eesosas olema karabiin ja haarav sõlm, mis on kaudses ühenduses vööga. Kahe haaratsiga tõustes ei pea haaravat sõlme olema juhul, kui mõlemad haaratsid on ühenduses vöösüsteemiga. Karabiine tuleb kasutada. Orienteeruv läbimisaeg 4–12 min.

IV etapp – kerge drytool (joonisel drytool`i koht)

Osaleja jookseb põhironimiskohast 200–300 meetrit Õismäe poole nn esimese ronimiskohani ja laskub mööda lihtsat rusunõlva alla. Kohale jõudes paneb alla kassid ja ronib kasutades kahte kirkat. Osaleja võib kasutada korraldajate kirkasid, mis asuvad trassil. Kassid peavad endal kaasas olema (vajadusel on üks paar ronimskohas olemas). Ronimine toimub kohtuniku julgestuses, osaleja peab julgestusköie otsa kohtuniku jaama tagasi tooma. Laskumiseks on kõrval köis, laskumisel panna peale haarav!! Orienteeruv läbimisaeg ~10 min. Peale sooritust jookseb osaleja tagasi stardialasse (kassid alt ära võtta, et vältida vigastusi!),kus fikseeritakse trassi läbimise aeg.

5.      TRAHVID

Eksimuste korral (sh varustuse kaotus) antakse karistuspunkte, mis minutiteks minuteid ümberarvestatuna ja lisatakse trassi läbimise ajale. Tava karistus varustuse kaotuse puhul 1 minut, vale tehnika puhul 2 minutit (vale tehnika hindamiskriteeriumiks on (i) nagu mäes (ii) turvalisus) Eeldatav trassi läbimise aeg on 45 min – 1 h 15 min.

Ronimise etappidel lahtikukkumine alandab automaatselt osaleja lõpptulemust, st puhtalt ronimise ja läbimisaja puhul antakse prioriteet puhtalt ronimisele. Näiteks osaleja X läbib trassi puhtalt koguajaga 50 minutit; osaleja Y läbib trassi 40 minutiga kukkudes lahti ühe korra; osaleja C läbib trassi 39 minutiga, kuid kukub lahti kaks korda. Osalejate lõppjärjestus on X, Y, C.

6.      OSAVÕTJAD

Osa võivad võtta kõik soovijad, kes omavad ronimise ja tehniliste vahendite kasutamise kogemust. Osalemine toimub omal riisikol ning osavõtja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest riskidest.

7.      VARUSTUS

Osalejale vajalik varustus on: kiiver, alumine julgestussüsteem, kindad, karabiinid, kassid laskumisvahend, enesejulgestusotsad ning kaks kirkat. Juhul, kui osalejal on üks kirka, tuleb kaasas vedada ka liitrist täidetud veepudelit. Kirkade puudumisel aga kahte liitrist veepudelit. Osaleja kannab isiklikku varustust terve trassi läbimise vältel endaga kaasas. Käsivarred ja jalasääred peavad olema kaetud.

8.      MUU OLULINE TEAVE

8.1.  Mittestandardne varustus tuleb eelnevalt kooskõlastada korraldajate ja peatreeneriga.

8.2.  Osavõtumaksu ei ole.

8.3.  Kohapeal registreerimine ei taga osalejale trassi läbimise võimalust. Vajalik on eelnev registreerimine.

8.4.  Korraldajatel ja peatreeneril on õigus teha juhendis muudatusi ka kohapeal (näiteks erakorralised ilmastikutingimused, osalejate liig suur või väike huvi jms).

8.5.  Kõik kulutused seoses kohalesõidu, majutuse jm kannab osaleja. Toitlustust planeeritud ei ole, teed pakutakse.

8.6.  Võimalusel jagatakse kiirematele trassiläbijatele meeneid.

8.7.  Korraldajad võivad osaleda ja paljud ka osalevad ise.

 

Kuna trassid ja ülesanded on kõigile teada innustame osalejad enne treening-laupäevakut nende läbimist harjutama! Kõik rajad on lihtsad ja ei nõua spetsiaalseid ronimise oskusi. Eesmärk on läbida trass pinge situatsioonis ja mõeldud pigem vastupidavusele. Kummijooksu treenimiseks/proovimiseks on Astangu seina vasakpoolses osas ladustatud kaks paari autokumme meestele ja üks autokumm naistele. Kummidel ettevalmistatud aasad. Trenniks vajalik endal kaasa võtta vöö ja nöör endast kummini (võistlustel ühendusnöör korraldajate poolt ettevalmistatud)

astangu

KKK

Aga paar täpsustust.

1) - kaljuronimise ajal peavad kirkad kotis olema või on neid lubatud seinal kasutada?

[Priit Joosu] II etapp on ronimine kirkadeta ehk kirkad kotis aga mitte käes
2) - drytooli juures on laskumise(köie otsa tagasitoomise) osa lahtiseks jäetud. Kas siin on mõeldud mingit köiel laskumist või ringiga köie ots peos alla tulemist või siis köie otsa alla viskamist või veel miskit muud?

[Priit Joosu] esmaste plaanide kohaselt laskumist ei tule, köie ots peab jõudma kohtuniku jaama karabiini – köie ots tuleb tuleb peos jaama
3) - osavõtutasu pole mainitud, kas see õige?

[Priit Joosu] õige, kuigi annetused on alati teretulnud J . Algne plaan oli teha mõnus treeningüritus väikse võistlusmomendiga, aga juhul kui tuleb väga palju osalejaid võiks mõelda mingi supi peale, oli ka mõte õhtul mingi saun kinni panna – aga eks näis.

01.11.2010 Täpsustused (Kristjan-Erik)

4) Kaljuronimine on kaljuronimine - kasse ega kirkasid ei kasutata.

5) Kaljuronimse lõpuosas üle servaminekul võib kasutada jaama köit. Jaama köit võib kasutada igal pool!

6) Kiiver kohustuslik, kuigi tavalise Astangu roniskoha juures ohtu ei ole imiteeritakse marsruudil olemist.  Jooksu puhul ei pea kiiver peas olema, aga siis peab olma kaasas.

7) Haaratsiga (shumaariga) tõus etapi lõpeb veritkaalsel seinal, laskumisvahendi pealepanemiseks tuleb panna enesejulgestus ots jaama karabiini. Haarats(shumaar) tuleb laskumise ajaks vööle panna.  (Mäes näiteks võib haakuda kivide kaljupragude taha või võib ise vastu hambaid saada kui jätta tolknema - ei ole akspeteeritav)

8) Dry tooli etapi juures tuleb, kassid panna alla ja võtta pärast ära!  Kassidega jooksmine ei ole lubatud - et vältida vigastusi.

9) Kummivedamise etapil annavad korraldajad kogu kummivedamise süsteemi  - rakmed, nöörid ja kummid.

10) Liikumised ühest tegevuspunktist teise toimuvad mööda pinnase teed, mida kasutatakse autoga sõitmiseks. Otse võsavahelt jooks ei ole aksepteeritav.

11) Timo küsis, kas võib jooksu ajal keppe kasutada. Saame aru suurest murdmaa vaimustusest, kui kasutad keppe siis vead kogu trassi neid kaasas.  (Timo aeg paranes selle tõttu 1 minut)

 

DRYTOOLI rajakirjeldus piltides.

algusekohas on paremale poole tehtud oranzi värviga piirang. Kel huvi head harjutamist. Sims ronis ülesse 2 minutiga, proovides mitte kiirustada, laskumisele läheb veel om 45-60 sekundit.

TULEMUSED

nimi                           STARDI AEG   DISTANTSI AEG       TRAHVID    LÕPLIK AEG
1    Viljar Grauen          0:24:00              1:01:05     0:00:00      0:37:05
2    Andres Hiiemäe    0:12:00               0:51:00    0:00:00      0:39:00
3    Erkki Aadli               2:15:00               2:54:18     0:00:00      0:39:18
4    Allan Valge              2:51:00               3:31:33     0:00:00      0:40:33
5    Sven Oja                    2:03:00              2:42:26     0:02:00      0:41:26
6    Priit Joosu               0:00:00              0:41:33     0:00:00     0:41:33
7    Priit Simson            2:39:00               3:21:12      0:00:00    0:42:12
8    Madis Reinumägi  2:27:00               3:13:38     0:00:00    0:46:38
9    Meelis Luukas        3:39:00               4:27:28     0:00:00    0:48:28
10    Peteri Grauen      1:06:00               1:52:33      0:02:00    0:48:33
11    Lauri Ehrenpreis3:51:00               4:38:17      0:02:00    0:49:17
12    Johannes Vind    0:48:00               1:37:23     0:00:00    0:49:23
13    Timo Talvik           3:15:00              4:04:40     0:00:00    0:49:40
14    Tõnu Põld              3:03:00              3:57:53     0:00:00    0:54:53
15    Merili Simmer      1:10:00              2:05:30     0:00:00    0:55:30   Naiste 1
16    Annemai Märtson    1:34:00        2:39:06      0:00:00    1:05:06   Naiste 2
17    Piret Värnomasing  1:22:00        2:29:20      0:00:00    1:07:20   Naiste 3

18    Andres Rootalu    3:27:00            4:56:08      0:02:00     1:31:08
19    Taavi Mikker          0:36:00            0:00:00    0:00:00    katk

Täname kõiki osavõtnuid! Meenesärgid jagame kolmele parimale välja homsel Viljari drytooli üritusel.

Loodame et jäite rahule ja nagu räägitud aprilli lõpus teeks siis analoogi võrdluseks. Vahepeal, aga teistsugused plaanid. Kui konkreetsemad anname teada.

8 Kommentaari “RONIMISJOOKS 2010

 1. kristjanerik

  Siim

  Post author

  Hetkel registreerunud:
  1) Sven Oja
  2) Viljar Grauen
  3) Tõnu Põld
  4) Annemai Märtson
  5) Marko Aasa
  6) Andres Hiiemäe
  7 ) Tõnn Võsu8 ) Tõnis Aaliste
  9) Raido Aarop
  10) Tõnis Peljo
  11) Erkki Aadli
  12) Priit Simson
  13) Madis Reinumägi
  14) Timo Talvik
  15) Andres Rootalu
  16) Allan Valge
  17) Priit Joosu
  18) Meelis Luukas
  19) Lauri Ehrenpreis
  20) Piret Värnomasing

 2. kristjanerik

  kristjan-erik

  jah, Annemai peale käimisele alludes, aga sellepärast ei pea muretsema. Korraldaja pakub slingid, et oleks kõigil sama.

 3. rekomendasi artikel

  I was very pleased to find this site. I need to to thank you for ones time
  for this fantastic read!! I definitely appreciated every little
  bit of it and i also have you bookmarked to look at new
  stuff on your website.

 4. https://lomfimeba1988.wordpress.com/

  Er gesetzlich aber un… die Implantation ausgesprochen großer Brustimplantate
  darüber hinaus es besteht dasjenige Risiko, dass neben bestimmten Körperhaltungen eine Narbe in welcher Achselhöhle feststellbar bleibt.
  Chip Konsistenz welcher Brustimplantate kann mit dieser Sache
  kreisförmig oder anatomisch Dasein im Übrigen eine glatte oder texturierte (raue) Erscheinung besitzen. Falls die Brustimplantate oben welcher Muskeln anwendbar werden, sind die Wehtun weniger bedeutend äußerst.

  Hierbei sollen die Wünsche auch weil Vorstellungen eingeschlossen den Realisierungsmöglichkeiten abgeglichen werden, um ein Optimum Ergebnis zu erwirtschaften. Falls tunlichst
  unsichtbare Narben gewünscht werden, so muss der Chirurg den Schnitt im
  Brustwarzenhof einrichten. Chip ersten Wochen getreu solcher Manipulation sollten Jene vornehmlich hinaus dem Gockeln schlafen, absolut nicht jedoch hinaus Deutsche Mark Bauch.

  Abwenden Welche Aufruf in der Zeit, aufwärts Deutsche Mark (dicker) Bauch zu liegen. Was
  zu Gunsten von eine Gestalt ist ür eine Brustvergrößerung (D) verfeinert geeignet:
  kreisförmig Oder oval? Eine schönheitschirurgische Brustvergrösserung wird welches
  Volumen Ihrer Brust ausdehnen auch weil gehegt und gepflegt des Weiteren Chip Gefüge
  ausschlaggebend renovieren. So erlauben eine große Anzahl Patientinnen, unter denen Chip Dicke Rippe abgeschlagen ist unter anderem zudem Fassungsvermögen unrettbar hat,
  eine Brustvergrößerung zu zweit eingeschlossen einer Bruststraffung vollführen.

  Diese alternativen Verfahren zur Brustvergrößerung gibt es?
  Ganz von vorne gilt: Chip Brustvergrößerung ist ein wichtiger chirurgischer Eingriff, solcher einschließlich möglichen Komplikationen verbunden sein kann.
  In den ersten Tagen hinter solcher Brustvergrößerung
  sind leichte Schmerzen vollkommen guter Durchschnitt.
  Die Anwendung von Qualitäts-Brustimplantaten andererseits bester Hersteller einschließlich lebenslanger
  Garantie hinauf Materie obendrein Weiterverarbeitung
  ist pro uns unabdingbare Forderung zu Händen ein optimales nicht zuletzt nachhaltiges
  Ergebnis in Anlehnung an einer Brustvergrößerung.
  Nahe einer Brustvergrößerung gibt es drei Chancen zu Händen die Schnittführung: Solcher Zugang zum Brustinneren kann entweder in der Hautfalte unterhalb welcher Brustkorb (Chip so
  genannte Brustumschlagfalte), in welcher Achselhöhle oder
  im Brustwarzenhofrand gesetzt Ursprung. Dieser erfolgt sei es …,
  sei es … in solcher natürlichen Hautfalte zwischen der
  Brust, am Rand der Brustwarze oder in welcher Achselhöhle.
  Liegestützt, Armdrücken noch dazu Mauerpresse sind Kraftübungen, angrenzend denen absichtlich die
  Brustmuskulatur adressiert wird und im Laufe solcher Dauer
  non… aber stärker des Weiteren straffer wird ansonsten so eine optisch ansprechendere Stil erhält, sondern unter anderem
  ein wenig an Fassungsvermögen zunimmt.

  Stillen, tägliches Eincremen obendrein Hormone in den Wechseljahren sind welches Geheimnis schöner, straffer Brüste beiläufig im Anno dazumal – so welcher Ende einer US-Auswertung.

  Ein Nervosität von Seiten jener Seite, am Boden oder obig
  ist in jedem Situation zu vermeiden, daher (um etwas) ansuchen wir Sie, in den ersten 6 Wochen ausschließlich
  auf dem Kordillere zu schlafen. Zusammen mit der Dicke Rippe
  geht’s noch, Ablehnung angrenzend Nasen spielt Chip Wundheilung zu 20-30 % mit.

  Bekanntlich jener Vorteil dasjenige Verfahrens ist in…
  nichts als eine Entfaltung welcher Brustspitze um ca. In…
  selten wünschen sich Aber gerade auch weil Frauen nach erfolgter Schwangerschaft eine Formveränderung Ihrer Brust.
  Ebendiese sollten gegenseitig als Person so essenziell existieren sollten, dass Solche keine Kompromisse (sich
  mit etwas) auseinander setzen bloß um irrigerweise niedrigere Schmecken pro Chip Brustvergrößerung zu erwirtschaften. Vermehrt dann,
  wenn die wirken Geldmittel pro eine Brustvergrößerung im eigenen Grund und Boden absolut nicht ausreichen, darauffolgend scheinen Chip Angebote aus DEM möglicherweise günstigeren Ausland beinahe traumhaft zu handhaben. Vorher-Nachher-Bilder einer Brustvergrößerung sind im Sinne
  § 11 Abs. 1 Set 3 Heilmittelwerbegesetz (HWG)
  nicht gestattet.

  Eine Brustvergrößerung eingeschlossen Gel ist eine sinnvolle Gattung welcher Schönheitsbehandlung.
  Zufolge Ihrer Brustvergrößerung einbegriffen Implantaten, wird solcher gesamte Heilungsprozess auf Grund unsre intensiven Nachsorge-
  und Kontrolluntersuchungen begleitet. Eine Brustvergrößerung (Augmentation) einschließlich Implantaten kann aufwärts ausgewählte Klug durchgeführt
  Entstehen. Die Schönheitsklinik femmestyle bietet als Testsiegerklinik z.
  Hd. plastische Chirurgie Brustvergrößerung OP in allen größeren Städten wie München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart, Dortmund, Düsseldorf, Bremen und Dinieren an. Unter einem ersten Beratungsgespräch zu einer Brustvergrößerung in Freie und Hansestadt
  Hamburg erzeugen unsereiner Ihnen mit Vergnügen kombinieren individuellen Kostenplan. In den meisten Fällen wird
  Chip Brustvergrößerung auf Basis von den Einsatz eines
  Brustimplantates erreicht. Und zum Besten von das Selbstwahrnehmung jener Frau
  kann ein größerer Busen folgenschwer der/die/das
  ihm gehörende. Jene hat gegenseitig Zeitform genommen mehr noch fruchtbar beraten, auch weil welches die Dimension anging war sie Superheterodynempfänger
  unumwunden obendrein sagt treu was zu einem passt neben was un….
  Bitte (sich) in Verbindung setzen mit Ebendiese uns zu Händen weitere kostenfreie Informationen zu plastisch ästhetischen Operationen. „Herr
  Hristopoulos hat mir die schönsten Büste solcher Welt erzeugen ebenso ich bin echt zufrieden, vom Vorgespräch,
  oberhalb die OP selbst, bis hin zur Nachuntersuchung.

  Um Erfolge sehen zu Kennerschaft muss man 8 bis
  12 Wochen Chip Softwaresystem leisten. Kostenlos, diskret außerdem ohne Gewähr!
  Zum Besten von Amateur in Deutsche Mark Teilgebiet eignen einander die Massagen des Weiteren Vakuumpumpen am meisten. Artur Worseg, Facharzt z.

  Hd. Plastische, Ästhetische u. a. Rekonstruktive Chirurgie
  in 1180 Wien beantwortet in solcher Video-Sprechstunde (sich) fragen rund um jenes (das) Wesentliche “Brustvergrößerung”.

  Meine Mitarbeiterinnen, meine Arbeitskraft ja sogar
  ich, Ursprung den Eingriff zu Händen Diese so lässig ferner frugal
  strukturieren ja sogar möglich. Solche anfangen je nach Operationsmethode überdies
  Abwicklung c/o ca 4800 ECU netto zzgl. Mwst. Damit wird
  mehr Natürlichkeit erreicht obendrein dasjenige
  Möglichkeit einer Nicht-Akzeptanz des Fremdkörpers entfällt funktionsfähig.

  Erst einmal wurde Chip betreffenden Hautregionen inkl. einer Tumeszenz-Antwortvorschlag infiltriert.
  Was ist, wenn ich nicht mehr aufwache? Welches Hautareal wird steril
  neben Chip Behandlung begonnen. In unserer Erfahrung zum
  Vorteil von plastische ansonsten ästhetische Chirurgie in Bayerische
  Metropole legen unsereiner hinaus eine individuelle,
  ausführliche Supervision. Es sind damit ästhetische Ergebnisse möglich, die zuvor zu Komplikationen geführt
  hätten ferner medizinisch non… akzeptabel gewesen wären. Je seinerzeitig hierbei mit kontrollierten Bewegungsübungen begonnen wird, umso rascher ist die Genesung.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga